Zápis z porady

Vložte svůj text...

5.1.2023

Vytvořit vzory smluv a zaslat Šimečkovi 8.1. B

Práce s rezervační zálohou - dotaz skrz dan z příjmů

Smluvní pokuty - jak řešit smluvně

UPlatnění skutečných nákladů

Dodat klíče od sklepa Formanovým do schránky

Zjistit, zda proběhla kontrola spalinových cest v bytě + vyfotit vodoměr

Připravit první baliček basic

Trvání smlouvy o zastupení

příloha - právní vady


Provoz:

nefunkční e-maily

Zápisy z porady na intranet modify...