PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ

Vyberte si, který balíček služeb vám nejlépe vyhovuje, detaily vám přizpůsobíme na míru...

BASIC

 • Nájem
 • Zprostředkování nájmu (najdeme nájemníka, prověříme jej a nachystáme smlouvy)
 • Smlouva o realitním zastoupení (jednorázová pro tento konkrétní případ)
 • Cena - provize

KOMFORT

 • Opakovaný nájem a další služby
 • Vyhledání nájemníka, zajištění přepisu energií, vyúčtování služeb aj.
 • Smlouva správcovská
 • Cena - stálý měsíční poplatek, další služby dle ceníku

ALL IN

 • Nájem a podnájem
 • Nemovitost si od vás pronajmeme my a zajistíme za vás vše potřebné. Garantujeme peníze za nájem i v případě, že byt bude prázdný. 
 • Nájemní a podnájemní smlouva
 • Cena se nám musí vyplatit :-) - Baru, psát to tam? 

BASIC

Cena balíčku: výše provize

 • sepíšeme s vámi jednorázovou smlouvu o realitním zastoupení pro konkrétní případ
 • zrealizujeme za vás následující realitní služby:
 1. profesionální fotografie nemovitosti
 2. půdorys nemovitosti
 3. vytvoříme a rozmístíme inzerci nemovitosti
 4. zkompletujeme veškeré potřebné dokumenty
 5. najdeme vhodného nájemce
 6. zájemce o nájem prověříme, ověříme jeho bonitu, kredibilitu a bezdlužnost v rejstříku exekucí, registru hledaných osob a sankčních seznamech,
 7. poskytneme naši nájemní smlouvu, právnicky ověřenou
 8. zajistíme a poskytneme vám výpočtový a evidenční list
 9. předáme váš byt s detailním předávacím protokolem včetně fotografií, s evidencí klíčů od nemovitosti, nábytku a dalšího vybavení
 10. přepíšeme za vás energie na nového nájemníka

KOMPLET

Cena: 750,- měsíčně (při svěření více vašich bytových jednotek do naší péče nabízíme možnost individuálního řešení)

Sepíšeme s vámi správcovskou smlouvu.

Za naše služby budete platit pouze z přijatého nájemného. 

Poskytneme vše, co obsahuje BALÍČEK STANDARD, k tomu navíc:

 • připravíme manuál užívání nemovitosti
 • zaevidujeme a zajistíme výrobu a předání vstupních čipů, klíčů, ovladačů garážových vrat aj.
 • zkontrolujeme nového nájemníka i nemovitost v místě během prvního půl roku a poté vždy 1x ročně,
 • bezprostředně po kontrole pošleme detailní report o stavu nemovitosti i s fotkami,
 • vedeme za vás evidenci počtu osob nahlášených v bytě nájemcem
 • pomůžeme s komunikací mezi vámi a nájemníkem po dobu trvání smlouvy, po celou dobu nájmu budeme v intenzivním kontaktu s nájemníkem,
 • zajistíme veškeré dodatky k již uzavřeným smlouvám,
 • zajistíme pojištění spravovaných objektů
 • poskytneme vám poradenství při řešení pojistných událostí a nárokování pojistných částek

 • vedeme evidenci a vyřizování korespondence, smluv, dalších dokladů - 2 cesty, selekce hromadných emailů od SVJ Eva DOTVOŘIT
 • předepíšeme měsíční platby, jako jsou zálohy na služby či nájemné dle vašich pokynů,
 • provádíme pravidelné vyúčtování plateb za služby spojené s užíváním jednotky (vodné a stočné, dodávku tepla a teplé vody) a užíváním společných prostor (výtah, el. energie, úklid atd.): 
 1. Přeúčtování za patřičné období na nájemníka

 2. Kontrola správnosti vyúčtování zaslaného SVJ (BD) vlastníkovi a případná reklamace
 3. Úprava výše záloh na služby pro nájemníka dle předchozího vyúčtování
 4. Pravidelné hlášení a aktualizace počtu bydlících osob
 5. Odečty měřidel
 6. Podklady pro daňová přiznání

 • řešíme podněty nájemníků, případně jejich stížnosti,
 • připravíme cenové nabídky u škod, které nelze opravit, stejně jako vyčíslení škody při převzetí nemovitosti,
 • zajistíme předepsané revize, kontroly a zkoušky v řádných intervalech a následně včasné odstranění zjištěných závad dle příslušných prováděcí předpisů,
 • v případě potřeby jakéhokoliv zásahu do bytu nabízíme zprostředkování řemeslníků, zpracování návrhů nutných oprav, rekonstrukcí a investic spravovaných objektů, včetně poptávek a výběrového řízení na dodavatele prací - po vašem odsouhlasení ceny oprav tyto zajistíme a vystavíme vám fakturu za provedené práce,
 • evidujeme data končících nájmů a řešíme dohody o ukončení nájemních smluv či výpovědi z nájemních nebo podnájemních smluv,
 • 3 měsíce před koncem nájemní smlouvy zjistíme a předáme vám aktuální informace od nájemníka týkající se pronájmu vaší nemovitosti, zároveň provedeme kontrolu bytu, sepíšeme a zajistíme nutné opravy a poškození a přichystáme účetní doklad pro vyúčtování kauce končících nájemníků,
 • po uplynutí nájemní smlouvy do 1 roku vám budeme asistovat při standardním přebírání nemovitosti,
 • 2 měsíce před koncem platnosti smlouvy zavoláme podnájemníkovi a zjistíme, zda chce v nájmu pokračovat. Pokud se rozhodne byt opustit, zajistíme technickou kontrolu a připravíme byt na nový pronájem. Během posledního měsíce platnosti staré smlouvy již probíhají prohlídky a hledáme nového nájemce. V 90 % případů máme byt obsazený dříve, než starý nájemník odejde,
 • zajistíme výmalbu a úklid bytu před předáním novému nájemci (zejména při výměně nájemníků),
 • přebereme byt bez vaší přítomnosti na základě plné moci,
 • zajistíme vystěhování nemovitosti a odvoz nepotřebného majetku na sběrný dvůr,
 • vyúčtujeme kauce,
 • v případě nedoplatků a dluhů kontaktujeme dlužníka, zasíláme upomínky,
 • připravíme splátkový kalendář nebo uznání dluhu u končících nájemníků, 
 • připravíme podklady pro soudní vymáhání,
 • před ukončením nájemního vztahu pro vás znovu vyhledáme nového nájemce, zajistíme termín převzetí nemovitosti, zpětný protokol a další,
 • navrhneme aktualizaci výše nájemného,
 • na základě současného stavu realitního trhu vám doporučíme, jak zatraktivnit nabídku vaší nemovitosti.
ALL INCLUSIVE

Cena: oběma stranami stanovené nájemné

 • sepíšeme s vámi nájemní smlouvu
 • byt si od vás pronajmeme my a o další věci se nestaráte
 • veškeré požadavky vyřídíme za vás
 • platíme vám nájem v dohodnutých termínech bez ohledu na to, zda je byt obsazený nebo ne
 • pokud je potřeba jakákoliv investice do bytu, včas vás informujeme, zprostředkujeme danou službu a vystavíme fakturu za provedené práce
 • po dohodě zaplatíme nájem až na 12 měsíců předem