Povinné formuláře

Prodej

1. Nemovitost 

- List vlastnictví (Stáhnout z katastru)

- Půdorys

- Určení (např. pozemek - orná půda atd.)

- Technické parametry/ náběrový list (Druh podlahy)

- Energie (Vyúčtování služeb)

- Dotazník k prodeji bytu (Dispozice, vybavení, kolikáté NP, výtah apod.)

- Plná moc s SVJ

- Právní vady (věcná břemena, hypotéka atd.)

- Nabývací titul (dědická smlouva/dražební/kupní atd.)

- Technická správa? Do budoucna plán 

- PENB

- Předávací protokol

2. Prodávající

- Prověření, jestli nejde o politicky exponovaná osoba + sankční seznam

- Potvrzení bezdlužnosti (Pokud SVJ, tak potvrzení i od nich) - Pokud FO, tak se stahuje z czech pointu na poště

- Rodinný stav (Pokud manželé s předmanželskou smlouvou, je potřeba dodat právníkovi)

- Smlouva o realitním zastoupením, přílohou výpis nábytku/majetku, co v nemovitosti zůstane (např. i vymezení typu kdo vyveze septik atd.) GDPR!

3. Marketing

- Fotky

- Letáčky/brožury

- Texty

- Video prohlídka

- Půdorys/vizualizace

- Zápisy z prohlídek (GDPR prohlášení, pokud začneme využívat formulář)

- Statistiky inzerátu - informace pro prodávající

- Kalkulace inzerce (celkových nákladů s prodejem/ vizitky/doména/email/ reklama letáčky)

4. Kupující

- Prověření, jestli nejde o politicky exponovaná osoba + sankční seznam

- Exekučně prověřit - hlavně prověřit v případě platby hotově

- Pokud manželé vědět poměr/podíl vlastnictví

- Rezervační smlouva (trojstranná) - znovu se stahuje list vlastnictví (LV může být starý max 3 dny)

- Smlouva o smlouvě budoucí 

- Smlouva o hypotečním úvěru

5. Smlouvy

- Smlouva o zastoupení

- Nabídkový list

- Rezervační smlouva

- Smlouva o smlouvě budoucí

- Oznámení o složení prostředků do úschovy

- Kupní smlouva

- Vyrozumění o provedeném vkladu

6. Energie

- Všechna dostupná vyúčtování 

- Podklady od SVJ

- Smlouvy o odběru (U RD i vodu, u bytu řeší vodu SVJ)

- Plná moc kupujícího i prodávajícího kvůli přepisu energií

- Nabídky od dodavatelů energií

- Předávací protokol (stavy měřidel)

7. AML

- AML dotazník kupujícího i prodávajícího

- Kopie OP obou stran